La Xarxa

Transparència

Accés a la informació

La Xarxa de Museus de Ciències Naturals de Catalunya (XMCNC) és una estructura creada l’any 2021, promoguda pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i allotjada al Consorci Museu de Ciències Naturals de Barcelona, que exerceix com a museu capçalera de la Xarxa.

L’objectiu d’aquest espai de transparència és facilitar l’accés a la informació pública relativa a la Xarxa de manera clara, ordenada i entenedora, d’acord amb la normativa vigent (Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern).

Descàrregues

Conveni de constitució de la Xarxa de Museus de Ciències Naturals de Catalunya

Descarregar document

Codi de pertinença de la Xarxa de Museus de Ciències Naturals de Catalunya

Descarregar document

Programa d’actuacions 2022-2025

Descarregar document

Un món d’espècies vegetals

més informació