Professionals

Recerca

Creant coneixement

A més a més de la tasca de conservació, documentació i difusió que realitzen, els museus de la Xarxa de Museus de Ciències de Catalunya són institucions dedicades a la recerca que impulsen i executen projectes de gran significació per al coneixement de la biodiversitat passada i present.

Consulteu-ne aquí alguns dels més rellevants!

Museu de Ciències Naturals de Granollers

GRUP DE RECERCA BIBIO

Museu Geològic del Seminari de Barcelona

INVESTIGACIONS DEL MUSEU

Museu de l’Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont

àREA DE PALEOBIOLOGIA EVOLUTIVA ÀREA DE RECERCA DEL MESOZOIC ÀREA DE RECERCA DEL CENOZOIC

Museu d’Isona i Conca Dellà 

PALEONTOLOGIA

Segueix el rastre de la biodiversitat del passat a través dels fòssils que conserven els museus de ciències naturals de la Xarxa!

més informació