La Xarxa

Memòries i documents

Més informació sobre la XMCNC

La Xarxa de Museus de Ciències Naturals de Catalunya treballa d’acord amb l’establert al Pla Museus 2030 de la Generalitat de Catalunya per a les xarxes temàtiques de museus i els plans estratègics que realitza periòdicament. Amb aquest marc de referència, la Xarxa redacta plans d’activitat anuals on es detallen les accions concretes que duu a terme.

En aquest apartat hi trobareu les memòria anuals de la Xarxa i altres documents o informació d’interès per als equips que col·laboren amb la Xarxa o la ciutadania en general.

Descàrregues

Fullet desplegable de la XMCNC

Descarregar document

Dossier de premsa

Descarregar document

Nota de premsa de la presentació pública de la XMCNC

Descarregar document

Manual d’identitat corporativa de la XMCNC

Descarregar document

Memòria 2022

Descarregar document

Segueix el rastre de la biodiversitat del passat a través dels fòssils que conserven els museus de ciències naturals de la Xarxa!

més informació