Tornar

El Museu Geològic del Seminari de Barcelona s’incorpora a la Xarxa de Museus de Ciències Naturals de Catalunya

Exposició permanent del Museu Geològic del Seminari de Barcelona

Fundat l’any 1874, el Museu Geològic del Seminari de Barcelona és un dels museus més antics de Catalunya i conserva una col·lecció de referència per a la paleontologia del país.

La Xarxa de Museus de Ciències Naturals de Catalunya, reunida en Plenari el passat dia 15 de novembre, va aprovar per unanimitat la sol·licitud d’adhesió del Museu Geològic del Seminari de Barcelona, presentada el 28 de setembre passat.

El Museu Geològic del Seminari de Barcelona és una institució creada  el 1874 i actualment custodia prop d’un milió de fòssils de tots els grups d’animals i plantes que abasten tots els períodes geològics i de procedència diversa, per bé que els més nombrosos són fòssils d’invertebrats procedents principalment de Catalunya i de la resta de la Península Ibèrica. Entre aquests, destaca la col·lecció d’holotips, que compta amb més de 700 exemplars de noves espècies.

Els fons de la Biblioteca i l’Arxiu del Museu Geològic del Seminari de Barcelona són igualment remarcables. La Biblioteca alberga prop de 17.000 títols catalogats i unes 6.000 separates i, tot i que està especialitzada en invertebrats fòssils, compta també amb títols sobre vertebrats i plantes fòssils, obres de caràcter geològic, geogràfic i científic en general, amb volums que abasten des del s. XVII fins a l’actualitat. A l’arxiu s’hi conserva documentació de geòlegs catalans que han fet aportacions fonamentals a la paleontologia del país.

Amb la decisió del Plenari de la Xarxa de Museus de Ciències Naturals, el Museu Geològic del Seminari de Barcelona s’afegirà als deu museu que integraven aquesta xarxa temàtica fins ara, una adhesió que es formalitzarà properament amb la signatura d’una addenda al conveni de constitució d’aquesta estructura de col·laboració i treball conjunt establerta pel document Museus 2030. Pla de museus de Catalunya.

Tornar