Tornar

Es presenta la ‘Guia d’embalatges permanents per a col·leccions de ciències naturals’ i una sèrie de cinc càpsules de vídeos

Guia d'embalatges

Com s’emmagatzemen correctament a la reserva uns ous d’una au? Quins passos s’han de seguir per embalar un crani d’un gran mamífer fòssil per garantir la seva conservació? I per elaborar un plec d’herbari?

La Xarxa de Museus de Ciències Naturals de Catalunya va presentar el passat 27 de juny el full de ruta per a millorar la conservació preventiva dels exemplars de ciències naturals que hi ha als museus catalans. Es tracta de la Guia d’embalatges permanents per a col·leccions de ciències naturals, un document que té per objectiu assessorar aquest procés de la conservació i emmagatzematge d’exemplars durant un període de temps llarg. La XMCNC ha publicat aquest document per donar resposta a la manca d’oferta acadèmica especialitzada en conservació de col·leccions de ciències naturals. A més, la diversitat dels espècimens d’aquesta mena de col·leccions dificulten trobar professionals que disposin de tots els coneixements i l’expertesa necessaris per a dur a terme aquesta tasca: “Els espècimens de ciències naturals que estan a les reserves dels museus contenen material genètic d’espècies en risc d’extinció o fins i tot extingides, i són un recurs per a la investigació científica. Per això és important garantir-ne la preservació al llarg del temps, i aquesta guia és una eina per fer-ho possible”, apunta el director del Museu de Ciències Naturals de Barcelona, Carles Lalueza.

La guia és un projecte d’equip, pensat, impulsat i realitzat per la Comissió de Conservació Preventiva de la Xarxa, que està formada per personal tècnic dels museus, tant amb formació de biologia com de conservació-restauració. En aquest sentit, la directora del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya, Mireia Mestre, explica que aquesta guia “està molt en línia amb la filosofia del CRBMC, que posa en primer terme la importància de la conservació preventiva”.

Un recurs accessible i actualitzat

Totes les recomanacions s’han materialitzat en una guia que pretén que sigui pràctica, útil, fàcil de consultar i que respongui de manera efectiva a les necessitats dels equips de conservació i restauració dels museus de ciències naturals, tinguin la formació o l’especialitat que tinguin. El document existeix només en format digital, amb l’objectiu que se’n facin noves versions periòdicament per poder donar un servei el més actualitzat possible.

La Guia d’embalatges permanents per a col·leccions de ciències naturals explica les característiques bàsiques que ha de tenir un bon embalatge i indica què es desaconsella fer en aquest procés i dedica un capítol a fer un ampli repàs dels materials d’embalatge i les tipologies de mobiliari idònies per a la conservació dels exemplars a la reserva. La part central de la Guia se centra en la conservació en sec i en fluids aplicada en cada cas pel que fa a la botànica, la geologia, la paleontologia i la zoologia, un apartat que s’ha estructurat a partir de les diferents tipologies d’espècimens que s’han de mantenir a la reserva del museu.

Casos específics en format audiovisual

A la presentació també es van visualitzar cinc vídeos de la Guia, que mostren casos concrets d’embalatges en un format que pretén ser didàctic i fàcilment entenedor per a totes les persones que tenen cura de les col·leccions. La sèrie compta amb cinc càpsules, una per a cada tipologia de col·lecció (botànica, paleontologia, geologia i zoologia), a més d’un exemplar conservat en medi fluid.

Podeu consultar la Guia en aquest enllaç.

Tornar